Маңғыстауда сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат тұжырымдамасы бизнес өкілдерінің қатысуымен талқылануда

0 4

Маңғыстауда сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат тұжырымдамасы бизнес өкілдерінің қатысуымен талқылануда , – деп хабарлайды “ZhambylNews” АА.

Жиынға облыс әкімінің бірінші орынбасары Абзал Меңдібаев, Маңғыстау облысы бойынша Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет департаменті басшысының міндетін уақытша атқарушы Алмас Қуандықов, «Атамекен» ҰКП, мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік секторлар субъектілерінің басшылары, мәслихат депутаттары, бизнес-қоғамдастық пен қоғам және БАҚ өкілдері қатысты.

«Мемлекет басшысы ағымдағы жылғы 21 қаңтарда бизнес – қоғамдастықпен өткен кездесуде сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың реформаланатынын, корпоративтік жемқорлыққа қарсы іс-қимылға баса назар аудару қажеттігін айтты. Сондықтан, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат тұжырымдамасын талқылап, ұсыныстар беру маңызды,» деді Абзал Меңдібаев.

Кездесуде билік пен бизнестің өзара ықпалдастығына қатысты жолдарды айқындау қажеттілігі және онда бизнеске қатысты сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарды енгізу шаралары талқыланды.

Сондай-ақ, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің облыстық департаменті басшысының бірінші орынбасары Қуаныш Мырзағали алдағы бес жылдыққа арналған тұжырымдамада қарастырылған бизнесті ынталандырудың шараларымен бөлісті.

«Біз сыбайлас жемқорлық материалдық жағынан тиімсіз болатындай жағдай туғызуымыз керек. Бұл мемлекеттік қызметшілерге де, азаматтарға да, бизнеске де қатысты. Аталған тұжырымдамада бизнеске қатысты сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарды енгізу бойынша бірқатар шаралар ұсынылды. Адал түрде жұмыс істейтін компаниялар, біздің ойымызша, қаржылық жағынан мемлекеттік сатып алу, мемлекеттік қолдау және т.б. кезінде преференциялар алу арқылы көтермеленуі керек.

Бұл бағыттағы шетелдік тәжірибе де бар. Шығыс Еуропа елдерінде «Clear wave» шартты атауымен өнімді, қызметтерді және маркетингтік материалды ашық бизнес-таңбалау бастамасы іске асырылған. Бұл белгі іскерлік этиканың, ашықтықтың, жауапкершілік пен тұрақтылықтың символы болып табылады. Мұндай компаниялар кейіннен «таза параққа» түседі, бұл оларға мемлекеттік тапсырысты алу кезінде артықшылықтар береді. Еуропадағы «Бизнестің бірінші жылы туралы декларация» жас кәсіпкерге оны сыбайлас жемқорлық әсерінен қорғап, қолдау көрсетеді. Бизнесті ынталандырудың мұндай құралдарын Қазақстанда да енгізу туралы стратегиялық құжатта ұсынылған,» деді Қуаныш Мырзағали.

Бұдан бөлек, жиында сыбайлас жемқорлық мүмкіндіктерін барынша азайтуға бағытталған шараларды ұйымдастыру, азаматтық қоғамды сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға тарту сияқты маңызды мәселелер талқыланды.

Өз кезегінде, жиынға қатысушылар ұсыныстарын жеткізіп, сыбайлас жемқорлықтың алдын алуда мемлекеттік органдардың қызметіне ішкі талдау жүргізудің маңыздылығына тоқталды.

«Мемлекеттік органдар сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтауда ішкі талдау жұмыстарын өткізуге мүдделі болу керек. Ал, өңірдегі кейбір мемлекеттік органдар ішкі талдау жұмыстарына тиісті көңіл бөлмей, формалды түрде өткізеді. Сондықтан, тұжырымдамада осы бағыттағы жұмыстарға баса назар аудару керек,» деді облыстық Мемлекеттік қызмет істері департаментінің басшысы Тоқтамыс Жұмағұлов.

Айта кетейік, жиын барысында енгізілген ұсыныстар ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының 2022-2026 жылдарға арналған тұжырымдамасын қабылдау кезінде ескерілетін болады.

МО Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет департаменті

 

 

В МАНГИСТАУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕСА ОБСУДИЛИ КОНЦЕПЦИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

В Мангистау с участием представителей бизнеса обсуждается концепция антикоррупционной политики.

На встрече, проведенной 25 января т.г. приняли участие первый заместитель акима области Абзал Мендибаев, временно исполняющий обязанности руководителя Департамента Антикоррупционной службы по Мангистауской области Алмас Куандыков, представители НПП «Атамекен», руководители государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора, депутаты маслихатов, представители бизнес-сообщества и СМИ.

«21 января т.г. на встрече с представителями крупного бизнеса Глава государства отметил, что в антикоррупционной политике страны необходимо сменить акцент на борьбу с причинами, а не с последствиями этого явления. Поэтому, важно обсудить эту концепцию антикоррупционной стратегии и выработать предложения», сказал Абзал Мендибаев.

В ходе встречи обсуждались вопросы совершенствования механизма взаимодействия государственного аппарата с общественностью, представителями предпринимательского сообщества в противодействии коррупции.

Также первый заместитель руководителя Департамента Антикоррупционной службы по области Куаныш Мырзагали довел о заложенных в концепции на предстоящие пять лет, мерах стимулирования бизнеса.

«Мы должны создать такие условия, чтобы коррупция была материально невыгодной. Это касается и госслужащих, и граждан, и бизнеса. В стратегическом документе предложены ряд мер по внедрению антикоррупционных стандартов. Компании, работающие честно, по нашему мнению, должны финансово поощряться, возможно путем получения преференций при госзакупках, господдержке и т.д.

Есть и зарубежный опыт в этом направлении. В странах Восточной Европы реализована инициатива открытой бизнес-маркировки продукции, услуг и маркетингового материала под условным названием «clear wave» («Прозрачная волна»). Этот знак является символом деловой этики, прозрачности, ответственности и устойчивости. Такие компании впоследствии попадают в так называемый «чистый лист», что дает им привилегии при получении госзаказа. «Декларация о первом годе бизнеса» в Европе дает поддержку начинающему предпринимателю, ограждая его от коррупционного влияния. Такие же инструменты мотивации бизнеса предусмотрены в разработанной концепции», – сказал Куаныш Мырзагали.

Также, в ходе диалога отмечена важность вовлечения в противодействие коррупции гражданского общества, а также обсуждены вопросы дальнейшего перевода в цифровой формат бизнес-процессов государственных органов, которые будут направлены на превенцию коррупции во всех без исключения сферах.

В свою очередь, участники совещания отметили важность проведения внутреннего анализа деятельности государственных органов по предупреждению коррупции.

«Госорганы должны быть заинтересованы в проведении внутреннего анализа и самостоятельном выявлении коррупционных рисков. В настоящее время в отдельных государственных органах региона должное внимание этому вопросу не уделяется, внутренние анализы проводятся формально. Поэтому, в Концепции необходимо предусмотреть соответствующие меры в данном направлении», отметил руководитель областного Департамента Агентства по делам государственной службы Токтамыс Жумагулов.

Стоит отметить, что озвученные в ходе встречи предложения будут учтены в работе по формированию антикоррупционной политики страны.

Антикоррупционная служба по МО

Leave A Reply

Your email address will not be published.